page view image

Henninge og Birk Landaas i Sarpsborg kirke 13. april

Arrangementsinformasjon
event image

Program:

Bjarne Brustad: Capricci for fiolin og bratsj

I Moderato

II Lento

III Allegretto

IV Vivace

Mozart: Duo for fiolin og bratsj i G-dur

I Allegro

II Adagio

III Rondo. Allegro

Pause

Bohuslav Martinu: Tre madrigaler for fiolin og bratsj

I Poco Allegro; Poco vivo

II Poco Andante; Andante moderato

III Allegro moderato; Allegro

Händel/Halvorsen: Passacaglia for fiolin og bratsj